Uudised
Firmast
Tooted & Teenused
Galerii
Kontakt

Uudised

:::SELI-KOIGI REINU KARJÄÄRI PUNANE PAAS:::


Paest on palju pajatada, kivist köitvalt kõnelda...
                                   Kündjale on kivi nuhtluseks,
                                   ehitajale õnnistuseks.

Tammsaarest mõeldes: Sinililled ei valeta, aga päristõde on kivides
                                                                       Leenu Siimisker

                          Kivis on elu
                          ja mõtiskelu
                          kivis on võlu
                          ja valu...
                          kivis on lootus
                          ja ootus,
                          põlvkondade vaev,
                          õigluse viha ja raev...
                                      Kivis on kutse
                                      ja väljakutse.
                                      Vaadates kivile silma,
                                      näed igavikulist ilma.

Punane paekivi Eestis on haruldus. Punast-kollast-hallikirju paas levib piiratult Narva lähistel paekalda alumises, kõige vanemas osas, mis õhukese (15-20 cm) vahekihina ulatub Maarduni. Sealne rohkete roheliste glaukoniiditerakestega punapaas tekkis Ordoviitsiumi ajastu alguses madalas meres ca 475 Ma (miljoni aastat) tagasi, kui Baltika mandripank temal paikneva madala merega triivis lõunapoolkera jahedas parasvöötmes kusagil praeguse Austraalia ja Antarktika vahel troopika suunas (loodesse).

Siinne PUNANE PAAS REINU KARJÄÄRIS on väga piiratud levikuga: ainult vertikaalsete lõhedega hallist paelasundist eraldatud plokkina dolomiidistunud rõngaspae-lasundi all. Samas naabruses teisel pool vertikaalsete lõhede seeriat on kogu paelasund hall dolomiidistumata lubjakivi. Punane värv on tingitud rauaühenditest ja seotud lasuva rõngaspae hilis-dolomiidistumisega lõhedes liikuvate lahuste toimel.

Siinne paas tekkis troopilises madalmeres Siluri ajastu alguses ca 440 Ma tagasi aktiivse murdlainetuse vööndis, kui Baltika mandripank asus praeguse Indoneesia kohal. Tollase mere püsiva lainetuse vöönd kulges laiuti praeguse Pandivere alalt Haapsaluni. Hiiumaa kohal kasvasid korallriffid, Läti alal oli siis sügavam meri (ca 200 m), avaookean paiknes praeguse Kesk-Euroopa kohal, kus settisid tumedad orgaanikarikkad savid - nafta emakivi. Väikesed naftamaardlad esinevad vaid Lätis, Leedus ja Põhja-Poolas. Seli-Koigi punane paas on hinnaline ehitusmaterjal nii katteplaadina kui ka suveniiritööstuses.

paevana REIN EINASTO